Axudas

Axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (FEADER)

Axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (FEADER)
27/04/2018

Resolución do 12 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2018 as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesado, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).