Axudas

RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2018 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e non admitidas a trámite no ano 2018 ao abeiro da Resolución do 16 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións de valorización das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN500B)

RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2018 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e non admitidas a trámite no ano 2018 ao abeiro da Resolución do 16 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións de valorización das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN500B)
06/11/2018