Axudas

RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2018 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 16 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2018 as axudas para a organización de accións formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia (código do procedemento IN501A)

RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2018 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 16 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2018 as axudas para a organización de accións formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia (código do procedemento IN501A)
08/11/2018