Área de Promoción e Calidade Forestal

Á Área de Promoción e Calidade Forestal correspóndelle o fomento das accións de mellora na xestión e promoción da calidade nas empresas do sector forestal.